موقع مقالة نت
اهم المقالات التي تهم القارئ العربي

Eps. 13 – Beginning Santur Lessons (Uneven Rhythms) | درس ٤

0 9آموزش مقدماتی سنتور – درسی از کتاب استاد پشنگ کامکار

Beginning Santur Lessons with Bahram Osqueezadeh

www.bahramosqueezadeh.com
Skype or ooVoo: osqueezadeh

In this series of videos we try to cover some beginner’s lessons for the Iranian Instrument “the santur”. We will try to add new episodes once every while.

This is a lesson from Master Pashang Kamkar’s book

آموزش مقدماتی سنتورقسمت دهم “نتها با ریتم نامساوی”
با بهرام اسکوئی زاده

در این سری از ویدئوها سعی خواهد شد که به آموزش اصول مقدماتی نوازندگی سنتور بپردازیم و تلاش ما بر اینست که هر چند وقت ویدئویی به این مجموعه اضافه کنیم.

این تمرین درس ٣ ازاز کتاب استاد پشنگ کامکار “شیوه سنتور نوازی” است که تشریح شده است.

برای اطلاعات بیشتر با وب سایت یا اسکایپ تماس بگیرید

“HOW TO PLAY SANTUR”

اضف تعليق